Obchodná vodárenská spoločnosť Liptovské Matiašovce, s.r.o.
, Liptovské Matiašovce 79
Dátum: 29.11.2022
Obecný podnik ŠnO, s.r.o.
Mýtne nám. 1, Štvrtok na Ostrove
Dátum: 10.11.2016
Poznámka:
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 02.07.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0207/2017/V [PDF]
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 31.07.2019
Poznámka:
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Rudňany 433, Rudňany
Dátum: 20.03.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0120/2021/V (PDF)
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.
J. Palu 2/3, Nemšová
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0245/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0055/2021/V (PDF)
Obec Brodské
Školská 1030/2, Brodské
Dátum: 29.11.2022
Obec Sihelné drobná prevádzka
Sihelné 217, Sihelné
Dátum: 10.11.2016
Poznámka:
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 11.07.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0099/2021/V (PDF)
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 31.07.2019
Poznámka: Zmena rozhodnutia č.0163/2017/V z 24.02.2017, rozhodnutia č. 0260/2017/V z 26.06.2017 a rozhodnutia č.0007/2018/V z 25.06.2018
Obec Čierny Balog
Závodie 2/2, Čierny Balog
Dátum: 20.03.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0121/2021/V (PDF)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0214/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0259/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0070/2021/V (PDF)
HRONBYT s.r.o.
Levická cesta 3, Hronovce
Dátum: 29.11.2022
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o.
, Lúka 205
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 16.07.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0160/2021/V (PDF)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 14.08.2019
Poznámka:
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 02.04.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0150/2021/V (PDF)
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 04.05.2021
Poznámka:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 01.02.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0216/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2019/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0031/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0108/2021/V (PDF)
Obec Čierny Balog
Závodie 2/2, Čierny Balog
Dátum: 29.11.2022