Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6, Ružomberok
Dátum: 29.11.2022
OVKS SOCHOŇ, s. r. o.
280, Kočovce
Dátum: 09.11.2016
Poznámka:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 25.06.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0043/2017/V [PDF]
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 22.07.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0207/2017/V [PDF]
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 05.03.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0111/2021/V (PDF)
B - PROX, s.r.o.
Sadová 11, Slovenská Ľupča
Dátum: 12.02.2021
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0001/2019/V (PDF)
Obec Oravské Veselé
, Oravské Veselé 374
Dátum: 29.11.2022
Obec Matúškovo
Matúškovo 138, Matúškovo
Dátum: 09.11.2016
Poznámka:
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
Dátum: 26.06.2018
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0206/2017/V
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 22.07.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0215/2017/V
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 12.03.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0100/2021/V (PDF)
Ceros, s.r.o.
Družstevná 2, Bratislava
Dátum: 22.02.2021
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 17.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0242/2017/V (PDF)
Polhorské služby s.r.o.
Oravská Polhora 950, Oravská Polhora
Dátum: 29.11.2022
Obec Batizovce
Štúrova 29, Batizovce
Dátum: 09.11.2016
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 28.06.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0254/2017/V [PDF]
Obec Žehra
Žehra 104, Žehra
Dátum: 17.03.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0130/2021/V (PDF)
Obec Topoľníky
Hlavná 126, Topoľníky
Dátum: 09.03.2021
Poznámka:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0005/2021/V