B - PROX, s.r.o.
Sadová 11, Slovenská Ľupča
Dátum: 23.08.2022
Obec Batizovce
Štúrova 29, Batizovce
Dátum: 09.12.2022
Technické služby Zohor, spol. s r.o.
Námestie 1. mája 1, Zohor
Dátum: 22.11.2016
Poznámka:
Obec Rakúsy
Rakúsy 35, Mlynčeky
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0221/2017/V (PDF)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 07.09.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0214/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0259/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0070/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2022/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 22.11.2016
Poznámka:
Obec Čaňa
Oslobodieľov 22, Čaňa
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0256/2017/V (PDF)
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Dlhá 11/1248, Stupava
Dátum: 19.09.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0220/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2018/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2021/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
Dátum: 12.12.2022
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Jaslovské Bohunice
Nám. Sv. Michala 36/10A, Jaslovské Bohunice
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0202/2017/V (PDF)
Veolia Teplo Levice, s. r. o.
Námestie E. M. Šoltésovej 14, Levice
Dátum: 18.10.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0227/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0065/2021/V (PDF)
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 14.12.2022
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Liesek
, Liesek 442
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0173/2017/V (PDF)
Ceros, s.r.o.
Družstevná 2, Bratislava
Dátum: 05.10.2022
Poznámka:
Obec Tomášov
ul. 1. mája 5, Tomášov
Dátum: 14.12.2022
Obec Zborov
Lesná 10, Zborov
Dátum: 24.11.2016
Poznámka:
Obec Podbrezová
Sládkovičová 76/6, Podbrezová
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0190/2017/V (PDF)
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 05.10.2022
Poznámka: