Regionálna vodárenská s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 17.08.2023
Regionálna vodárenská s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 15.08.2023
Obecná kanalizačná, s.r.o.
, Veselé 346
Dátum: 09.08.2023
Regionálna vodárenská s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 04.08.2023
MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
Komárňanská 69, Hurbanovo
Dátum: 13.07.2023
AQUAMONT spol. s r.o.
č. 339, Matúškovo
Dátum: 12.07.2023
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 10.07.2023
NOVÝ MARTIN, a. s.
Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 26.06.2023
Obec Kechnec
, Kechnec 19
Dátum: 16.06.2023
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 16.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0065/2023/V (PDF)
Obec Pohronská Polhora
Hlavná 62, Pohronská Polhora
Dátum: 14.06.2023
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Fučíkova 460/254, Sládkovičovo
Dátum: 12.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0099/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
Dátum: 12.06.2023
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 31.05.2023
B - PROX, s.r.o.
Sadová 11, Slovenská Ľupča
Dátum: 31.05.2023
Obec Rakúsy
Rakúsy 35, Mlynčeky
Dátum: 30.05.2023
Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Závod 243, Závod
Dátum: 30.05.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0086/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Obecný podnik ŠnO, s.r.o.
Mýtne nám. 1, Štvrtok na Ostrove
Dátum: 26.05.2023
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 23.05.2023
Urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo Setechov
Setechov, Petrovice
Dátum: 18.05.2023