ISI group s. r. o.
Suché mýto 1, Bratislava
Dátum: 08.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0097/2021/V (PDF)
NEVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.
, Malacky
Dátum: 07.03.2017
Poznámka:
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.
J. Palu 2/3, Nemšová
Dátum: 01.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0003/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0055/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2022/V (PDF)
Združenie obcí Horného Žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Obecný úrad 28, Hubice
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0136/2021/V (PDF)
Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Hlavná 67 , Gajary
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0069/2021/V (PDF)
Združenie obcí "Zdravý mikroregión"
Preseľany 77, Preseľany nad Ipľom
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0138/2021/V (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0008/2022/V (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0109/2021/V (PDF)
ZDA HOLDING SLOVAKIA, a.s.
ul. SNP 157/29, Bošany
Dátum: 28.02.2017
Poznámka:
Vodárenské a technické služby, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0105/2021/V (PDF)
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.
, Mojmírovce č. 943
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0073/2021/V (PDF)
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.
, Mojmírovce č. 943
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0072/2021/V (PDF)
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Fučíkova 460/254, Sládkovičovo
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0257/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0018/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0087/2021/V (PDF)
VEGUM a. s.
Gumárenská 337, Dolné Vestenice
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0077/2021/V (PDF)
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0140/2021/V (PDF)
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0006/2019/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0015/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0104/2021/V (PDF)
Technické služby Zohor, spol. s r.o.
Námestie 1. mája 1, Zohor
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0139/2021/V (PDF)
SUNNY RESIDENCE s.r.o.
Tomášikova 23/C, Bratislava
Dátum: 28.02.2017
Poznámka:
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0029/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0067/2021/V (PDF)
SPR Šulianske jazero s.r.o.
, Rohovce 445
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0133/2021/V (PDF)