Polhorské služby s.r.o.
Oravská Polhora 950, Oravská Polhora
Dátum: 21.01.2019
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 20.12.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0007/2022/V (PDF)
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 24.10.2018
Poznámka: toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0166/2017/V a rozhodnutie č. 0001/2018/V
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 16.10.2018
Poznámka: Rozhodnutie č.0015/2018/V mení Rozhodnutie č.0165/2017/V a Rozhodnutie č. 0235/2017/V
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 16.10.2018
Poznámka: Rozhodnutie č. 0016/2018/V zo 16.10.2018 mení rozhodnutie č. 0218/2017/V z 24.02.2017
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 16.10.2018
Poznámka:
Vodárne a kanalizácie mesta Stupava
Devínska cesta 30, Stupava
Dátum: 12.09.2018
Poznámka:
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 22.08.2018
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0183/2017/V
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 16.07.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0160/2021/V (PDF)
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 11.07.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0099/2021/V (PDF)
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 02.07.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0207/2017/V [PDF]
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 28.06.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0254/2017/V [PDF]
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
Dátum: 26.06.2018
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0206/2017/V
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 25.06.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0043/2017/V [PDF]
INŠTALÁCIE TZB, a. s.
Gozovská 93/23, Lozorno
Dátum: 09.04.2018
Poznámka: v znení rozhodnutia číslo 0020/2019/V [PDF] br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0001/2021/V-ZR
FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1, Nováky
Dátum: 20.03.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0113/2021/V (PDF)
Obec Zemné
Zemné 268, Nové Zámky
Dátum: 19.03.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0146/2021/V (PDF)
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 27.02.2018
Poznámka: toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0244/2017/V
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 09.02.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0006/2022/V (PDF)
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 21.12.2017
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0166/2017/V