BPS Veľké Ripňany s.r.o.
Narcisová 54, Nitra
Dátum: 28.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0334/2021/T (PDF)
BPS Veľké Turovce, s. r. o.
Poštová 29, Veľký Biel
Dátum: 18.11.2016
Poznámka:
BPS Vesele, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
BPS Vesele, s. r. o.
Dubovany 227, Dubovany
Dátum: 28.11.2022
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 31.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0252/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0130/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0347/2021/T (PDF)
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0384/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 30.05.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0267/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0298/2017/T v znení rozhodnutia č. 0047/2021/T
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0298/2017/T [PDF]
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 15.11.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0042/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0118/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0004/2022/T (PDF)
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0298/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0042/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0118/2021/T (PDF)
BREZNO ENERGIA, s. r. o.
Dr. Clementisa 1217/5 , Brezno
Dátum: 13.11.2023
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0170/2018/T (PDF)
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 11.02.2021
Poznámka:
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 22.04.2021
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2021/T-ZR (PDF)
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0145/2019/T (PDF)
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 18.12.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0199/2021/T (PDF)
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 24.09.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0200/2021/T (PDF)
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 26.05.2022
Poznámka: