BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
Štúrova 275/87, Svit
Dátum: 28.12.2022
SKAL & CO, spol. s r.o.
Mallého 977/58, Skalica
Dátum: 28.12.2022
STEFE Zvolen, s.r.o.
Unionka 54, Zvolen
Dátum: 28.12.2022
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 28.12.2022
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, Bratislava
Dátum: 28.12.2022
KMET Handlová, a.s.
ul. F. Nádaždyho 92/2, Handlová
Dátum: 28.12.2022
LINTOS s.r.o.
Zámocká 3, Bratislava
Dátum: 28.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0350/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
LINTOS s.r.o.
Zámocká 3, Bratislava
Dátum: 28.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0348/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
LINTOS s.r.o.
Zámocká 3, Bratislava
Dátum: 28.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0349/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 28.12.2022
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
Skladová 2, Trnava
Dátum: 28.12.2022
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Kukorelliho 34, Humenné
Dátum: 28.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0379/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 28.12.2022
Slovenské liehovary a likérky, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 28.12.2022
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 28.12.2022
STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.
Gorkého ul. č. 8a, Rimavská Sobota
Dátum: 28.12.2022
LMT, a. s.
Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 27.12.2022
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 27.12.2022
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 27.12.2022
Centrum sociálnych služieb Bánovce nad Bebravou
Textilná 900, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 27.12.2022