TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 05.12.2022
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 05.12.2022
Hriňovská energetická, s.r.o.
Partizánska cesta 1465, Hriňová
Dátum: 05.12.2022
Košická energetická spoločnosť, a.s.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 05.12.2022
Hontianska energetická, s. r. o.
Partizánska cesta 1465, Hriňová
Dátum: 05.12.2022
Energetická servisná, s. r. o.
Rusovská cesta 17, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 05.12.2022
LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.
Štúrova 2341/4, Liptovský Mikuláš
Dátum: 05.12.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0214/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.
Štúrova 2341/4, Liptovský Mikuláš
Dátum: 05.12.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0318/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0362/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0135/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0177/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0083/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0216/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.
Štúrova 2341/4, Liptovský Mikuláš
Dátum: 05.12.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0101/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0215/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 05.12.2022
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 05.12.2022
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 05.12.2022
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Nemocničná 986/1, Považská Bystrica
Dátum: 05.12.2022
TeHo Bardejov, s.r.o.
Družstevná 1090/86, Solčany
Dátum: 05.12.2022
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 02.12.2022
KYSUCA s.r.o.
Matice slovenskej 620, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 01.12.2022
Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica
Zelená 1, Banská Bystrica
Dátum: 01.12.2022
TECHNOTUR s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 40/63A, Stará Turá
Dátum: 01.12.2022
LC beta sk s. r. o.
Štúrova 2341/4 , Liptovský Mikuláš
Dátum: 01.12.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0236/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
KOTOLŇA JUH s.r.o.
29. augusta 23/130, Kalná nad Hronom
Dátum: 30.11.2022