Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.
Školská 2, Šurany
Dátum: 09.01.2023
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.
Bernolákova 11, Nová Baňa
Dátum: 09.01.2023
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 739/12, Banská Bystrica
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0364/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452, Púchov
Dátum: 09.01.2023
TeHo Topoľčany, s.r.o.
Družstevná 1090/86, Solčany
Dátum: 04.01.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0135/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
ECO PWR, s. r. o.
Dunajské nábrežie 10, Komárno
Dátum: 04.01.2023
TEZAR, s.r.o.
Thurzova 968/17, Bytča
Dátum: 04.01.2023
YVEX, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 04.01.2023
Obecný podnik Rohožník s.r.o.
Školské námestie 406/1, Rohožník
Dátum: 03.01.2023
SOTE s.r.o.
Palárikova 88, Čadca
Dátum: 29.12.2022
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0384/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Bratislavská 612/18, Žilina
Dátum: 29.12.2022
LIPTOVSKA, s. r. o.
Česká 15, Bratislava
Dátum: 29.12.2022
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.
Nemocničná 979/1, Partizánske
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0366/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 29.12.2022
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0377/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 29.12.2022
Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 29.12.2022
STEFE Banská Bystrica, a.s.
Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Dátum: 29.12.2022
STEFE Martin, a.s.
Východná 14, Martin
Dátum: 28.12.2022