Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.
A. Dubčeka 1513/55, Žiar nad Hronom
Dátum: 12.01.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0373/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 12.01.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0358/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 10.01.2023
Veolia Teplo Levice, s. r. o.
Námestie E. M. Šoltésovej 14, Levice
Dátum: 10.01.2023
ESCO Servis, s. r. o.
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 10.01.2023
RABČAN, s.r.o.
Rabčická 334, Rabča
Dátum: 10.01.2023
ENERGO - BYTOS, s.r.o.
E. B. Lukáča 24, Šahy
Dátum: 09.01.2023
Tidly Energy, s.r.o.
Dolná 5, Banská Štiavnica
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0393/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
TECHNOTUR s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 40/63A, Stará Turá
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0113/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.
Školská 2, Šurany
Dátum: 09.01.2023
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.
Bernolákova 11, Nová Baňa
Dátum: 09.01.2023
Univerzita Mateja Bela
Národná 12, Banská Bystrica
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0364/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452, Púchov
Dátum: 09.01.2023
TeHo Topoľčany, s.r.o.
Družstevná 1090/86, Solčany
Dátum: 04.01.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0135/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
ECO PWR, s. r. o.
Dunajské nábrežie 10, Komárno
Dátum: 04.01.2023
TEZAR, s.r.o.
Thurzova 968/17, Bytča
Dátum: 04.01.2023
YVEX, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 04.01.2023
Obecný podnik Rohožník s.r.o.
Školské námestie 406/1, Rohožník
Dátum: 03.01.2023
SOTE s.r.o.
Palárikova 88, Čadca
Dátum: 29.12.2022
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0384/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)