Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 25.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0166/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0076/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0087/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Veolia Teplo Levice, s. r. o.
Námestie E. M. Šoltésovej 14, Levice
Dátum: 25.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0165/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0052/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0088/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Žarnovická energetická, s. r. o.
Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica
Dátum: 25.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0178/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0015/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0168/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0222/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 25.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0079/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0229/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0190/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 25.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0117/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 25.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0247/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 25.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0180/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0224/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0151/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 25.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0137/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0182/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0227/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0152/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 25.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0153/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0140/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0225/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0057/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 25.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0011/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 25.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0144/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0176/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0226/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 25.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0181/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0183/2019/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88, Prešov
Dátum: 25.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0087/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0146/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0080/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0211/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0166/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0274/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Rimavská energetická s.r.o.
Železničná 990, Hnúšťa
Dátum: 24.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0131/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0106/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0018/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0165/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0219/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, Tlmače
Dátum: 24.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0231/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0110/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0068/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0063/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0237/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.
A. Dubčeka 1513/55, Žiar nad Hronom
Dátum: 24.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0177/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0067/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0084/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1, Nováky
Dátum: 23.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0098/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0160/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0246/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0161/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 23.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0285/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0097/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0125/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0162/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0187/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0222/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0024/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0049/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0098/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0113/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0162/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0199/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o.
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce
Dátum: 23.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0026/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0022/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0094/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0180/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0041/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0256/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 23.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0116/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0073/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0118/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0032/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0027/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0163/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0231/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)