TOMA, s. r. o.
Gorkého 2019, Topoľčany
Dátum: 19.12.2022
OFZ, a.s.
Široká 381, Oravský Podzámok
Dátum: 19.12.2022
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
Ul. Priemyselná 82, Prievidza
Dátum: 19.12.2022
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
Ul. Priemyselná 82, Prievidza
Dátum: 19.12.2022
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
Ul. Priemyselná 82, Prievidza
Dátum: 19.12.2022
Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. v skratke MsBP Sobrance, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1, Sobrance
Dátum: 19.12.2022
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 19.12.2022
BYTES, s.r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 19.12.2022
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 19.12.2022
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 19.12.2022
STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 15.12.2022
Teplárne ZM s.r.o.
Hviezdoslavova 84, Zlaté Moravce
Dátum: 14.12.2022
Kúpele Dudince, a.s.
Kúpeľná 106, Dudince
Dátum: 14.12.2022
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 14.12.2022
EMKOBEL, a.s.
Rázusova 1846, Spišská Nová Ves
Dátum: 12.12.2022
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.
Sokolská 487, Strečno
Dátum: 12.12.2022
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 12.12.2022
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 12.12.2022
TERMOKOMPLEX, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
Dátum: 12.12.2022