MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 05.12.2022
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 05.12.2022
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 05.12.2022
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 05.12.2022
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 05.12.2022
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 05.12.2022
BIOGAS, s.r.o.
Slepčany 269, Slepčany
Dátum: 05.12.2022
EnergoTerra, s.r.o.
Bezručova 15, Poprad
Dátum: 05.12.2022
BIONOVES, s.r.o.
Hlavná 274, Slepčany
Dátum: 05.12.2022
ECOSTART, a.s.
ES Badín 666, Badín
Dátum: 05.12.2022
DOMOVINA TATRY, s.r.o.
Štúrova 1502, Štrba
Dátum: 05.12.2022
GAS PROGRES I., spol. s r.o.
Slepčany 269, Slepčany
Dátum: 05.12.2022
Trebišovská energetická, s. r. o.
Poľná 2480/4, Trebišov
Dátum: 05.12.2022
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 05.12.2022
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 05.12.2022
Hriňovská energetická, s.r.o.
Partizánska cesta 1465, Hriňová
Dátum: 05.12.2022
Košická energetická spoločnosť, a.s.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 05.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0407/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Hontianska energetická, s. r. o.
Partizánska cesta 1465, Hriňová
Dátum: 05.12.2022
Energetická servisná, s. r. o.
Rusovská cesta 17, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 05.12.2022
BINEKO, spol. s r.o.
Javorová 164, Rajec
Dátum: 05.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0332/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)