Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 22.12.2022
BYHOS, spol. s r.o.
Mlynská 20, Stropkov
Dátum: 21.12.2022
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 21.12.2022
Poznámka:
Službyt, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 473, Senica
Dátum: 21.12.2022
STEFE Trnava, s. r. o.
Františkánska 16, Trnava
Dátum: 21.12.2022
Poznámka:
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 21.12.2022
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 21.12.2022
Nový dom, s. r. o.
Námestie Matice slovenskej 4260/33, Dubnica nad Váhom
Dátum: 21.12.2022
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 21.12.2022
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 21.12.2022
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 21.12.2022
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 21.12.2022
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 21.12.2022
Račianska teplárenská, a.s.
Hečkova 5, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 21.12.2022
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 21.12.2022
MAGNA TEPLO a. s.
Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Dátum: 21.12.2022
KOOR Východ, s.r.o.
Hroncova 5, Košice - mestská časť Sever
Dátum: 21.12.2022
Poznámka:
BYTTERM, a.s.
Saleziánska 4, Žilina
Dátum: 21.12.2022
Dušan Hudaček "HD"
Športová 1265/6, Spišská Belá
Dátum: 20.12.2022
Poznámka:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
Dátum: 20.12.2022