BPS Juh, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
BPS Ladomirová, s. r. o.
J. Hagaru 9, Bratislava
Dátum: 31.10.2016
Poznámka:
BPS Lipová 1 s.r.o.
M. Bercsényiho 316/28, Tvrdošovce
Dátum: 06.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0040/2017/T (PDF)
BPS Lipová 1 s.r.o.
M. Bercsényiho 316/28, Tvrdošovce
Dátum: 03.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0219/2021/T (PDF)
BPS Lipová 1 s.r.o.
M. Bercsényiho 316/28, Tvrdošovce
Dátum: 28.11.2022
BPS Myjava, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
BPS Senec, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
BPS Sintava, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
BPS Sladkovicovo, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
BPS Veľké Ripňany s.r.o.
Narcisová 54, Nitra
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0224/2017/T (PDF)
BPS Veľké Ripňany s.r.o.
Narcisová 54, Nitra
Dátum: 28.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0334/2021/T (PDF)
BPS Veľké Turovce, s. r. o.
Poštová 29, Veľký Biel
Dátum: 18.11.2016
Poznámka:
BPS Vesele, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
BPS Vesele, s. r. o.
Dubovany 227, Dubovany
Dátum: 28.11.2022
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 31.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0252/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0130/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0347/2021/T (PDF)
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0384/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 30.05.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0267/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0298/2017/T v znení rozhodnutia č. 0047/2021/T
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0298/2017/T [PDF]
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, Bratislava
Dátum: 15.11.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny