BIONOVES, s.r.o.
Hlavná 274, Slepčany
Dátum: 05.12.2022
BIOPEL, a. s.
Kysucký Lieskovec 847, Kysucký Lieskovec
Dátum: 07.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0103/2020/T (PDF)
BIOPEL, a. s.
Kysucký Lieskovec 847, Kysucký Lieskovec
Dátum: 26.05.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0276/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0290/2022/T (PDF)
BIOPEL, a. s.
Kysucký Lieskovec 847, Kysucký Lieskovec
Dátum: 25.07.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0103/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0276/2021/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BIOPEL, a. s.
Kysucký Lieskovec 847, Kysucký Lieskovec
Dátum: 06.12.2022
BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 07.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0089/2020/T (PDF)
BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 27.01.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0322/2021/T (PDF)
BIOPLYN BIEROVCE s. r. o.
Centrum II 70/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 07.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0113/2020/T (PDF)
BIOPLYN BIEROVCE s. r. o.
Centrum II 70/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0323/2021/T (PDF)
Bioplyn Budča spol. s. r. o.
Elektrárenská 1, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
Bioplyn Budča spol. s. r. o.
Elektrárenská 1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 30.11.2022
BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 10.12.2020
Poznámka:
BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.
106, Horovce
Dátum: 10.12.2020
Poznámka:
BioREn BB s.r.o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
BioREn s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
BPC s.r.o.
Jahodná 3369/9, Poprad
Dátum: 14.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0182/2017/T (PDF)
BPC s.r.o.
Štefanovičova 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0284/2021/T (PDF)
BPS BORCOVA, s.r.o.
14, Borcová
Dátum: 08.11.2016
Poznámka:
BPS BORCOVA, s.r.o.
Trnavská cesta 106, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 22.11.2022
BPS Hubice, s. r. o.
Hraničná 55, Bratislava
Dátum: 23.11.2016
Poznámka: