BES s.r.o.
Dúbravská cesta 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 29.11.2022
BINEKO, spol. s r.o.
Javorová 164, Rajec
Dátum: 22.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0222/2017/T [PDF]
BINEKO, spol. s r.o.
Javorová 164, Rajec
Dátum: 25.10.2017
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0222/2017/T [PDF]
BINEKO, spol. s r.o.
Javorová 164, Rajec
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0222/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0075/2019/T (PDF)
BINEKO, spol. s r.o.
Javorová 164, Rajec
Dátum: 28.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0021/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0075/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0231/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0050/2022/T (PDF)
BINEKO, spol. s r.o.
Javorová 164, Rajec
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0222/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0075/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0231/2021/T (PDF)
BINEKO, spol. s r.o.
Javorová 164, Rajec
Dátum: 05.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0332/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BINEKO, spol. s r.o.
Javorová 164, Rajec
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0125/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o.
Štefánikova 3842, Bardejov
Dátum: 10.11.2016
Poznámka:
BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.
Pivovarnícka 4829, Topoľčany
Dátum: 04.11.2016
Poznámka:
BIOGAS, s.r.o.
Slepčany 269, Slepčany
Dátum: 06.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0091/2020/T (PDF)
BIOGAS, s.r.o.
Slepčany 269, Slepčany
Dátum: 28.01.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0220/2021/T (PDF)
BIOGAS, s.r.o.
Slepčany 269, Slepčany
Dátum: 05.12.2022
BIOMASA, združenie právnických osôb
Kysucký Lieskovec 743, Kysucký Lieskovec
Dátum: 20.10.2017
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny-zníženie cien
BIOMASA, združenie právnických osôb
Kysucký Lieskovec 743, Kysucký Lieskovec
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
BIONERGY, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0328/2017/T (PDF)
BIONERGY, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 03.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0194/2021/T (PDF)
BIONERGY, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 27.02.2023
BIONOVES, s.r.o.
Hlavná 274, Slepčany
Dátum: 07.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0090/2020/T (PDF)
BIONOVES, s.r.o.
Hlavná 274, Slepčany
Dátum: 28.01.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0320/2021/T (PDF)