BARDENERGY, s.r.o.
Družstevná 1090/86, Solčany
Dátum: 05.12.2022
BARDTERM, s.r.o.
Moyzesova 7, Bardejov
Dátum: 06.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0217/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0072/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0062/2019/T (PDF)
BARDTERM, s.r.o.
Moyzesova 7, Bardejov
Dátum: 21.11.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky
BARDTERM, s.r.o.
Moyzesova 7, Bardejov
Dátum: 20.11.2017
Poznámka: Zmena var. a fixnej zložky ceny
BARDTERM, s.r.o.
Moyzesova 7, Bardejov
Dátum: 28.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0072/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0062/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0191/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0205/2022/T (PDF)
BARDTERM, s.r.o.
Moyzesova 7, Bardejov
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0217/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0072/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0062/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0191/2021/T (PDF)
BARDTERM, s.r.o.
Moyzesova 7, Bardejov
Dátum: 12.12.2022
BASTAV, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
Dátum: 04.11.2019
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
BASTAV, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
Dátum: 25.10.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
BASTAV, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
Dátum: 24.10.2017
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
BASTAV, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
Dátum: 04.11.2020
Poznámka: Mení rozhodnutie číslo 0120/2017/T [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0008/2018/T [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0013/2019/T [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0010/2020/T [PDF]
BASTAV, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
Dátum: 11.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0008/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0227/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0280/2022/T (PDF)
BASTAV, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
Dátum: 02.06.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0120/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0227/2022/T (PDF)
BASTAV, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
Dátum: 14.10.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0120/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2021/T (PDF)
BASTAV, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0120/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2022/T (PDF)
BASTAV, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
Dátum: 30.11.2022
BDK kotolňa s.r.o.
Krížna 4083/12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 06.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0083/2020/T (PDF)
BDK kotolňa s.r.o.
Krížna 4083/12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 15.01.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0218/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0211/2022/T (PDF)
BDK kotolňa s.r.o.
Krížna 4083/12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 08.02.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0083/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0218/2021/T (PDF)
BDK kotolňa s.r.o.
Krížna 4083/12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 28.11.2022