KOOR Východ, s.r.o.
Hroncova 5, Košice - mestská časť Sever
Dátum: 28.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0223/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1/939, Štúrovo
Dátum: 27.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0177/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Mestská teplárenská spoločnosť a.s., skrátený názov: MTS a.s.
Palárikova 88, Čadca
Dátum: 27.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0273/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
CZT Ružomberok, s.r.o.
Bystrická cesta 1, Ružomberok
Dátum: 22.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0304/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 21.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0202/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Bytová správa s.r.o.
Dolná 2, Banská Štiavnica
Dátum: 21.06.2023
KolByt, s.r.o.
Kostolné námestie 32, Kolárovo
Dátum: 21.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0297/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0303/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. v skratke MsBP Sobrance, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1, Sobrance
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0209/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
PPS Group a.s.
Tajovského 7, Detva
Dátum: 20.06.2023
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 20.06.2023
KOLLDENT s.r.o.
Čapajevova 23, Prešov
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0247/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Košická energetická spoločnosť, a.s.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0141/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.
M. Corvína 1232/20, Veľký Meder
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0148/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0211/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0143/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Energetika Turzovka, s.r.o.
Stred 409, Turzovka
Dátum: 14.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0153/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
EUROCOM Investment, s.r.o.
136, Bešeňová
Dátum: 14.06.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0392/2023/T mení rozhodnutie číslo 0305/2023/T [PDF]
Zverejňované údaje (PDF)
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 14.06.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0330/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0397/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Tidly Energy, s.r.o.
Dolná 5, Banská Štiavnica
Dátum: 12.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0301/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)