Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.
Bernolákova 11, Nová Baňa
Dátum: 07.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0145/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0382/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0133/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2019/T (PDF)
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0198/2017/T v znení rozhodnutia č. 0060/2021/T
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0298/2017/T v znení rozhodnutia č. 0047/2021/T
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0179/2017/T v znení rozhodnutia č. 0061/2021/T
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0195/2017/T v znení rozhodnutia č. 0001/2018/T v znení rozhodnutia č. 0038/2021/T
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0197/2017/T v znení rozhodnutia č. 0081/2021/T
STEFE Martin, a.s.
Východná 14, Martin
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0006/2017/T v znení rozhodnutia č. 0065/2021/T
DCa THERM, a.s.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
Dátum: 30.06.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0186/2017/T
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.06.2021
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0109/2020/T [PDF]
MANGINI s.r.o.
Michalovská 1, Sobrance
Dátum: 29.06.2021
Poznámka:
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 24.06.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0038/2017/T v znení rozhodnutia č. 0082/2019/T v znení rozhodnutia č. 0003/2020/T v znení rozhodnutia č. 0035/2021/T
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 24.06.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0285/2017/T v znení rozhodnutia č. 0049/2021/T v znení rozhodnutia č. 0098/2021/T
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
G. Švéniho 3H, Prievidza
Dátum: 16.06.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0187/2017/T v znení rozhodnutia č. 0101/2021/T
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 16.06.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 120/2018/T
CALOR, s.r.o.
Športová 1, Komárno
Dátum: 10.06.2021
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0059/2017/T
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 07.06.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0273/2017/T
LINTOS s.r.o.
Zámocká 3, Bratislava
Dátum: 19.05.2021
Poznámka:
LINTOS s.r.o.
Zámocká 3, Bratislava
Dátum: 19.05.2021
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0100/2020/T
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 19.05.2021
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0102/2020/T [PDF]
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 13.05.2021
Poznámka: