BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 22.04.2021
Poznámka:
ENERGO-SK, a.s.
Námestie Jána Pavla II. 4, Nitra
Dátum: 30.03.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0219/2017/T v znení rozhodnutia č. 0377/2017/T
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
G. Švéniho 3H, Prievidza
Dátum: 24.03.2021
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 22.03.2021
Poznámka:
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0285/2017/T v znení rozhodnutia č. 0049/2021/T
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 08.03.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0120/2018/T
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 05.03.2021
Poznámka: Zmena zmena rozhodnutia č. 0273/2017/T
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 05.03.2021
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0087/2020/T [PDF]
ENERGO-SK, a.s.
Námestie Jána Pavla II. 4, Nitra
Dátum: 15.02.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0219/2017/T v znení rozhodnutia č. 0377/2017/T
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 15.02.2021
Poznámka:
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 15.02.2021
Poznámka:
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 15.02.2021
Poznámka:
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 15.02.2021
Poznámka:
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 12.02.2021
Poznámka: Zmena rouhodnutia č. 0213/2019/T
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 12.02.2021
Poznámka:
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 11.02.2021
Poznámka:
LEOPARD, s.r.o.
Nádražná 83, Leopoldov
Dátum: 09.02.2021
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0339/2017/T [PDF]
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 03.02.2021
Poznámka:
Teplárne ZM s.r.o.
Hviezdoslavova 84, Zlaté Moravce
Dátum: 01.02.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0230/2017/T
LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.
Štúrova 2341/4, Liptovský Mikuláš
Dátum: 22.01.2021
Poznámka: