Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 02.02.2022
Poznámka:
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 02.02.2022
Poznámka:
t&at solutions s. r. o.
Černyševského 10 , Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 18.01.2022
Poznámka:
FVE Management s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 14, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
KORONA Svrčinovec, s. r. o.
Hodžova 13, Žilina
Dátum: 15.12.2021
Poznámka:
Enviro Energy s.r.o.
Klenová 11, Bratislava
Dátum: 10.12.2021
Poznámka:
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 26.10.2021
Poznámka:
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 25.10.2021
Poznámka:
Vitol Gas and Power B.V.
K.P. van der Mandelelaan 130, Rotterdam, Holandsko
Dátum: 14.10.2021
Poznámka:
Hycori GmbH
Gartenbaupromenade 2/6, Viedeň
Dátum: 04.10.2021
Poznámka:
SLOVAK ENERGY s. r. o.
Hôrky 33, Žilina
Dátum: 20.09.2021
Poznámka:
WPG LLC
Saborna street, 2a, fl. 4, Sofia
Dátum: 02.09.2021
Poznámka:
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 24.08.2021
Poznámka:
Vattenfall Energy Trading GmbH
Dammtorstrasse 29-32, Hamburg, Spolková republika Nemecko
Dátum: 19.08.2021
Poznámka:
VeCom SK, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 10.08.2021
Poznámka:
IUGAS GmbH
Gartenbaupromenade 2/6, Viedeň
Dátum: 09.08.2021
Poznámka:
UPTON ENERGY TRADING s.r.o.
Na strži 1702/65, Praha 4
Dátum: 08.07.2021
Poznámka:
GAZPROM MARKETING & TRADING LIMITED
Triton Street 20, Londýn Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska, GAZPROM MARKETING & TRADING LIMITED, organizačná zložka Boženy Němcovej 8 Bratislava 811 04
Dátum: 31.05.2021
Poznámka:
Proprietary, s. r. o.
Prístavná 10, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 13.05.2021
Poznámka:
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 12.05.2021
Poznámka: