Račianska teplárenská, a.s.
Hečkova 5, Bratislava
Dátum: 21.08.2023
Poznámka:
GW Development, s.r.o.
Hrušková 15132/15, Prešov
Dátum: 16.08.2023
Poznámka:
Mestská elektráreň Nitra s.r.o.
Námestie Jána Pavla II. 2 , Nitra
Dátum: 14.08.2023
Poznámka:
MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Bratislavská 612/18, Žilina
Dátum: 08.08.2023
Poznámka:
Energetika Turzovka, s.r.o.
Stred 409, Turzovka
Dátum: 08.08.2023
Poznámka:
Službyt, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 473, Senica
Dátum: 24.07.2023
Poznámka:
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 20.07.2023
Poznámka:
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Sedlišťská 1446/7, Púchov
Dátum: 20.07.2023
Poznámka:
Kúpele Dudince, a.s.
Kúpeľná 106, Dudince
Dátum: 20.07.2023
Poznámka:
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 12.07.2023
Poznámka:
SOUTHERM, s.r.o.
Športová 4021/13 A, Dunajská Streda
Dátum: 11.07.2023
Poznámka:
BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 10.07.2023
Poznámka:
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 26.06.2023
Poznámka:
STEFE Zvolen, s.r.o.
Unionka 54, Zvolen
Dátum: 26.06.2023
Poznámka:
ENERGO - BYTOS, s.r.o.
E. B. Lukáča 24, Šahy
Dátum: 26.06.2023
Poznámka:
PP Kostolné Kračany s. r. o.
Šípošovské Kračany 149 , Kostolné Kračany
Dátum: 15.06.2023
Poznámka:
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 12.06.2023
Poznámka:
BIOPEL, a. s.
Kysucký Lieskovec 847, Kysucký Lieskovec
Dátum: 09.06.2023
Poznámka:
BENET, s.r.o.
Námestie SNP 974/28, Nováky
Dátum: 09.06.2023
Poznámka:
Žarnovická energetická, s. r. o.
Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica
Dátum: 09.06.2023
Poznámka: