FTVE Green Energy 3, s. r. o.
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
0212/2021/E-PT
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 26.6.2012
FTVE Green Energy 3, s. r. o.
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
0211/2021/E-PT
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 26.6.2021
FTVE Green Energy 3, s. r. o.
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
0210/2021/E-PT
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 26.6.2012
FTVE Green Energy 3, s. r. o.
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
0209/2021/E-PT
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 26.6.2021
FTVE Green Energy 3, s. r. o.
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
0208/2021/E-PT
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 26.6.2012
FTVE Green Energy 1, s. r. o.
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
0205/2021/E-PT
Dátum: 26.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 23.12.2011
FTVE Green Energy 1, s. r. o.
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
0204/2021/E-PT
Dátum: 26.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 23.12.2011
JLN Invest, s. r. o.
Laurinská 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
0207/2021/E-PT
Dátum: 26.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 28.6.2011
HK-Promotion, s.r.o
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
0200/2021/E-PT
Dátum: 25.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 3.6.2011
CES-SOLAR 33, s. r. o.
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
0197/2021/E-PT
Dátum: 25.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 23.6.2011
INMADE, s.r.o
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
0198/2021/E-PT
Dátum: 25.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 6.6.2011
Jakub Solar s. r. o.
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
0203/2021/E-PT
Dátum: 25.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 23.6.2011
SOLARIS one s.r.o.
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
0201/2021/E-PT
Dátum: 25.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 28.6.2011
JURAN energy, s.r.o.
Ďurďové 69, Ďurďové
0199/2021/E-PT
Dátum: 25.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 6.9.2021
EPSOLAR s. r. o.
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
0202/2021/E-PT
Dátum: 25.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 3.6.2011
CES-SOLAR 42, s.r.o.
Kukučínova 86/9, Košice - mestská časť Juh
0196/2021/E-PT
Dátum: 20.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 23.6.2011
Hrivňák Milan, Ing
Duklianska 1434, Bardejov
0194/2021/E-PT
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 15.1.2013
INŠTALATHERM s.r.o.
Duklianska 34, Bardejov
0195/2021/E-PT
Dátum: 07.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.9.2021
Dufala Štefan, Ing.
Záhradná 40, Bardejov
0192/2021/E-PT
Dátum: 06.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 13.12.2013
Jaroslav Kmec
Pod Vinbargom 4114/24, Bardejov
0193/2021/E-PT
Dátum: 06.10.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 10.8.2021