TOMS - SK, s.r.o.
Jesenského 6, Detva
0217/2021/E-PT
Dátum: 10.11.2021
Poznámka:
Tomlein Ladislav, Ing.
Orná 20, Košice
0084/2018/E-PT
Dátum: 22.03.2018
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2018
Tomlein Ladislav, Ing.
Orná 20, Košice
0009/2018/E-PT
Dátum: 08.01.2018
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2018
Tomášik Ján
Vyšná Slaná 173, Rejdová
0136/2021/E-PT
Dátum: 13.07.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 27.6.2012
Tomáš Holič - GeoTime
Prievaly 352, Prievaly
0098/2023/E-PT
Dátum: 08.03.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.4.2016
TMD, s.r.o.
Teplická cesta 2, Poprad
0064/2018/E-PT
Dátum: 05.03.2018
Poznámka: - dátum začatia činnosti 13.12.2017
TICHELMANN SK s. r. o.
Ferienčíkova 4, Bratislava
0071/2023/E-PT
Dátum: 21.02.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 16.11.2022
THESOLAR s. r. o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
0144/2019/E-PT
Dátum: 17.10.2019
Poznámka: - dátum začatia činnosti 30.6.2011
thermstav s.r.o.
Orechová 113/31, Orechová Potôň
0114/2017/E-PT
Dátum: 21.08.2017
Poznámka: - dátum začatia činnosti 29.6.2011
TGM INVEST, s.r.o. organizačná zložka
, Vysoké Tatry
0049/2020/E-PT
Dátum: 03.04.2020
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.4.2007
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
0154/2020/E-PT
Dátum: 18.09.2020
Poznámka: - dátum začatia činnosti 23.11.2010
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
0115/2018/E-PT
Dátum: 15.05.2018
Poznámka: - dátum začatia činnosti 23.11.2010
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
0113/2020/E-PT
Dátum: 12.08.2020
Poznámka: - dátum začatia činnosti 23.11.2010
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou
0139/2021/E-PT
Dátum: 15.07.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 4.7.2009
TEMPLATE SLOVAKIA, s.r.o.
Štefánikova 5/9, Nitra
0216/2021/E-PT
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 9.6.2011
TEMPLATE SLOVAKIA, s.r.o.
Karadžičova 8/A, Bratislava
0096/2018/E-PT
Dátum: 11.04.2018
Poznámka: - dátum začatia činnosti 9.6.2011
TEMPLATE SLOVAKIA, s.r.o.
Štefánikova trieda 52, Nitra
0109/2022/E-PT
Dátum: 22.07.2022
Poznámka: - dátum začatia činnosti 9.6.2011
TEKRO Nitra, s.r.o.
Párovské Háje, Nitra
0145/2022/E-PT
Dátum: 05.09.2022
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.9.2022
TamCyr, s.r.o.
Trnava pri Laborci 118, Trnava pri Laborci
0178/2017/E-PT
Dátum: 15.12.2017
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2018
TAMAX SK, s.r.o.
Viestova 7B, Banská Bystrica
0086/2018/E-PT
Dátum: 22.03.2018
Poznámka: - dátum začatia činnosti 14.12.2010