Turkovič Martin
Oľdza 146, Oľdza
0124/2017/E-PT
Dátum: 07.09.2017
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.8.2017
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
0193/2020/E-PT
Dátum: 19.11.2020
Poznámka: - dátum začatia činnosti 27.5.2008
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
0166/2018/E-PT
Dátum: 13.07.2018
Poznámka: - dátum začatia činnosti 3.5.1995
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
0048/2021/E-PT
Dátum: 24.02.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 7.1.2021
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
0132/2023/E-PT
Dátum: 24.03.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 7.1.2021
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
0133/2023/E-PT
Dátum: 24.03.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 22.12.2011
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
0134/2023/E-PT
Dátum: 24.03.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 3.5.1995
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
0135/2023/E-PT
Dátum: 24.03.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 11.6.2012
Turáková Erika, PaedDr.
Bazová č. 63, Košice
0080/2020/E-PT
Dátum: 05.06.2020
Poznámka: - dátum začatia činnosti 4.6.2014
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
0036/2019/E-PT
Dátum: 27.02.2019
Poznámka: - dátum začatia činnosti 25.6.2018
TRISTÁN studio, s. r. o.
Vyšná Šebastová 138, Vyšná Šebastová
0153/2020/E-PT
Dátum: 18.09.2020
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2020
Triskata, s.r.o.
Pribinova 25, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
0118/2020/E-PT
Dátum: 18.08.2020
Poznámka:
Triskata, s.r.o.
Pribinova 25, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
0086/2021/E-PT
Dátum: 26.04.2021
Poznámka:
Trebišovský Auto HE s. r. o.
Mierová 102/6164, Humenné
0168/2022/E-PT
Dátum: 27.09.2022
Poznámka: - dátum začatia činnosti 8.7.2022
TRASIMO, s.r.o.
Michalská 9, Bratislava
0058/2017/E-PT
Dátum: 03.04.2017
Poznámka: - dátum začatia činnosti 12.5.2011
TRASIMO, s.r.o.
Michalská 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
0083/2022/E-PT
Dátum: 17.06.2022
Poznámka: - dátum začatia činnosti 12.5.2011
TOMS TRADE, s.r.o.
Jesenského 6, Detva
0224/2021/E-PT
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.9.2021
TOMS TRADE, s.r.o.
Jesenského 6, Detva
0222/2021/E-PT
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.9.2021
TOMS TRADE, s.r.o.
Jesenského 6, Detva
0220/2021/E-PT
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.9.2021
TOMS TRADE, s.r.o.
Jesenského 6, Detva
0218/2021/E-PT
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.9.2021