SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
0028/2021/E-PT
Dátum: 01.02.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2021
NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
0028/2022/E-PT
Dátum: 23.02.2022
Poznámka: - dátum začatia činnosti 13.1.2009
LOGISTICKÉ CENTRUM STRED, a.s.
Trieda Osloboditeľov 932/18, Krupina
0028/2023/E-PT
Dátum: 19.01.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.12.2022
FIPEK s.r.o.
Remetské Hámre 85, Remetské Hámre
0029/2017/E-PT
Dátum: 15.02.2017
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.2.2017
Jaroslav Ostrožovič - J. & J. Ostrožovič
Nižná 233, Veľká Tŕňa
0029/2018/E-PT
Dátum: 29.01.2018
Poznámka: - dátum začatia činnosti 21.12.2011
SPV LIPOVANY s.r.o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
0029/2019/E-PT
Dátum: 20.02.2019
Poznámka: - dátum začatia činnosti 30.12.2010
Oravec Libor, MUDr.
Udiča 252, Udiča
0029/2020/E-PT
Dátum: 17.02.2020
Poznámka: - dátum začatia činnosti 26.6.2012
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
0029/2021/E-PT
Dátum: 01.02.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2021
BEBOSTAV, s.r.o.
Hromoš 129, Hromoš
0029/2022/E-PT
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: - dátum začatia činnosti 21.1.2022
ZIN s.r.o.
Mýtne nám. 464, Hronský Beňadik
0029/2023/E-PT
Dátum: 19.01.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2023
Ostrožovič spol. s r.o.
Nižná 233, Veľká Tŕňa
0030/2018/E-PT
Dátum: 29.01.2018
Poznámka: - dátum začatia činnosti 20.12.2017
SPV ĽADOVO 13, s.r.o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
0030/2019/E-PT
Dátum: 20.02.2019
Poznámka: - dátum začatia činnosti 21.6.2011
Oravcová Helena, MUDr.
SNP 1471/117, Považská Bystrica
0030/2020/E-PT
Dátum: 17.02.2020
Poznámka: - dátum začatia činnosti 22.11.2019
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
0030/2021/E-PT
Dátum: 01.02.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2021
Stovateam s. r. o.
Karadžičova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
0030/2022/E-PT
Dátum: 25.02.2022
Poznámka:
PD Veľká Hradná, a.s.
Veľká Hradná 145, Veľká Hradná
0030/2023/E-PT
Dátum: 19.01.2023
Poznámka: - dátum začatia činnosti 24.6.2021
Berta Pavol, Ing. - GBO
Južná trieda 78, Košice
0031/2018/E-PT
Dátum: 31.01.2018
Poznámka: - dátum začatia činnosti 28.6.2012
Kočinský Jaroslav
Štúrova 582/34, Spišská Stará Ves
0031/2019/E-PT
Dátum: 20.02.2019
Poznámka: - dátum začatia činnosti 26.10.2018
SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o.
Valaská Belá č. 285, Valaská Belá
0031/2021/E-PT
Dátum: 01.02.2021
Poznámka: - dátum začatia činnosti 1.1.2021
AUTONOVA, s.r.o.
Priemyselný areál Východ, súp. č. 3406, Poprad
0031/2022/E-PT
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: - dátum začatia činnosti 27.1.2022