Úrad ku Galekovým "zisteniam"

„ÚRSO ako odborný úrad nikdy nekomentuje vyjadrenia politikov, v tomto prípade je však nútený konštatovať absenciu elementárnych znalostí v oblasti energetiky zo strany poslanca Galeka z SaS. Zmienená novela vyhlášky má totiž presne opačný efekt ako Galek opísal - má  pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, aj na spotrebiteľov. Novela totiž práve sprísňuje doteraz platné podmienky zľavy z TPS pre veľké podniky s vysokou elektroenergetickou náročnosťou, ktoré sú dlhodobo kľúčové  pre fungovanie slovenskej ekonomiky a zamestnanosti a ktoré sú v dôsledku zaťaženia plnou sadzbou TPS vystavené riziku ohrozenia ich konkurencieschopnosti na globálnom trhu. Novelou sa podmienky pre priznanie tejto zľavy z TPS, ktorá funguje už roky, sprísňujú, čo v systéme bude znamenať zníženie nákladov pre koncových spotrebiteľov približne o 6 miliónov eur ročne oproti dnešnému stavu.“

 

Share this post