Výrobcovia elektriny, ktorí nemajú nárok na podporu v roku 2019

Úrad zverejňuje a aktualizuje zoznam zariadení výrobcov elektriny, ktorým právo na podporu podľa zákona zaniklo.

Zoznam obsahuje zariadenia výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorí nemajú nárok na doplatok a odber elektriny za cenu elektriny na straty na rok 2019, pretože si v zmysle zákona nesplnili oznamovaciu povinnosť o uplatnení podpory na rok 2019, vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny na nasledujúci kalendárny rok k 15.08.2018.
 

Share this post