Odborné prezentácie pre zahraničných expertov

Tematické prednášky špecialistov úradu pre ich kolegov z Kyjeva boli na programe medzinárodného stretnutia, ktoré sa dňa 10.12.2018 uskutočnilo v budove úradu v Bratislave. Ukrajinskú delegáciu tvorili zástupcovia Ministerstva energetiky a uhoľného priemyslu Ukrajiny a ukrajinskej Národnej regulačnej komisie pre energetiku a verejné služby.

Ukrajinských odborníkov na pôde úradu privítal Ing. Marian Záhora, PhD., riaditeľ odboru medzinárodnej spolupráce. Kateryna Bondar, vedúca odboru bilaterálnej spolupráce a medzinárodných zmlúv Ministerstva energetiky a uhoľného priemyslu Ukrajiny zdôraznila, že je to pre ňu už druhé takéto odborné školenie na pôde úradu a pre ukrajinských expertov majú praktické skúsenosti slovenskej strany nezastupiteľnú hodnotu.

Prezentáciu o regulácii tepelnej energetiky na Slovensku viedla Ing. Mária Marková, riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky. Prezentáciu o regulácii plynárenstva a elektroenergetiky mal v kompetencii Ing. Richard Ružička, riaditeľ odboru regulácie  plynárenstva a prezentáciu o regulácii vodárenstva zase Ing. Martin Barbarič, riaditeľ odboru regulácie vodárenstva. Ukrajinskí hostia sa v tejto súvislosti zaujímali najmä o problematiku systému kontroly nákladov regulovaných subjektov pri cenotvorbe, o spôsob, zásady a metodiku vykonávania cenovej regulácie v praxi, či detaily štruktúry výpočtov koncových cien energií. Obe strany sa zhodli na potrebe pokračovania vzájomnej spolupráce.

Share this post