Úprava maximálnych cien plynu pre SPP, a.s.

Úrad začal predmetné cenové konanie na základe návrhu od regulovaného subjektu SPP, a.s. Dôvodom bol mimoriadny nárast ceny zemného plynu na svetových burzách. Úrad v cenovom konaní využil v maximálne možnej miere svoje regulačné nástroje, aby ochránil záujmy slovenských domácností a regulovanému subjektu - spoločnosti SPP, a.s., uznal iba skutočne oprávnené náklady. Priemerná koncová cena plynu pre zraniteľných odberateľov spoločnosti SPP, a.s. sa tak od 1. decembra 2018 zvýši v priemere o 5,96 %. Napríklad, pre najpočetnejšiu kategóriu odberateľov, v tarife D1, ktorí plynom varia, to bude v praxi znamenať nárast nákladov o 0,91 eura za mesiac. Cenové rozhodnutie tu.

Share this post