Výberové konanie na riaditeľa ACER

Európska komisia, po neúspešnom pokuse v prvej polovici tohto roka, opätovne vyhlásila výberové konanie na pozíciu výkonného riaditeľa Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) zo sídlom v Ľubľane (Slovinsko).

Oznam o obsadzovanej pozícii, spolu s jej podrobnejším popisom, požiadavkami a informáciami o tom ako podať žiadosť, sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (C 372 A) z 15. októbra 2018 a tiež na webovom sídle agentúry ACER.

Termín doručenia žiadosti je 26. november 2018.

 

Share this post