Parametre potrebné k výpočtu cien tepla na rok 2019

Úrad zverejnil hodnotu spodnej výhrevnosti, pomeru spaľovacieho tepla a výhrevnosti a jadrovej inflácie. Dôvodom je zefektívnenie spracovania návrhov v rámci správneho konania.

 

Parameter hodnota parametra
 Výhrevnosť zemného plynu 34,8977 MJ/m3
 Pomer spaľovacieho tepla a výhrevnosti 1,108201
 Jadrová inflácia JPI +2,65

 

Share this post