ÚRSO na diskusnom fóre

„Vodovody a kanalizácie“ bol názov diskusného fóra, ktoré sa 12. júna 2018 uskutočnilo na Výstavisku EXPO CENTER a.s., v Trenčíne. Podujatie organizovala Asociácia vodárenských spoločností. Keďže išlo o diskusné fórum, stretnutiu dominovala výmena odborných názorov. Hlavnými témami boli  problematika pripojenosti obyvateľov na verejné vodovody a verejné kanalizácie, zneškodňovanie odpadových vôd v aglomeráciách pod 2000 obyvateľov a cenotvorba vo vodárenstve. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zastupoval riaditeľ odboru regulácie vodárenstva Martin Barbarič.

Okrem úradu sa stretnutia zúčastnili aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Norbert Kurilla a výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány. Podujatie otvoril prezident Asociácie vodárenských spoločností Stanislav Hreha s príhovorom na tému: „Verejné vodovody a verejné kanalizácie dnes a zajtra.“ Martin Barbarič z ÚRSO na stretnutí predniesol materiál: „Rozsah a legislatíva cenovej regulácie vo vodnom hospodárstve“. Jeho prezentácia sa zamerala najmä na problematiku cenovej regulácie vo vodárenstve, jej rozsah, podmienky a spôsob tvorby. Zástupca ÚRSO tiež informoval o rozsahu a štruktúre ekonomicky oprávnených nákladov vo vodárenstve, o stanovení cien vody a ich vývoji.

Share this post