Rokovanie o problematike Kreditného rizika na trhu s elektrinou a plynom

Pod záštitou predsedu ÚRSO Ľubomíra Jahnátka sa dňa 2.5.2018 na pôde úradu v Bratislave uskutočnilo prvé pracovné rokovanie k problematike riešenia zohľadnenia nákladov na zabezpečenie inkasných služieb a kompenzáciu kreditného rizika, ktoré v súčasnosti znášajú dodávatelia elektriny alebo plynu. Stretnutia sa okrem predsedu a expertov ÚRSO  zúčastnili aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz, predstavitelia regionálnych distribučných sústav, členovia Združenia dodávateľov energií a zástupca OKTE. Cieľom rokovania bolo hľadanie kompromisného riešenia, pri ktorom by sa kreditné riziko, resp. náklady na zabezpečenie inkasných služieb, ktoré znášajú dodávatelia energií, malo  rozložiť na viacerých účastníkov trhu s elektrinou a plynom. Predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek: „Úrad intenzívne podporuje snahu všetkých strán pri hľadaní optimálneho riešenia. Pre ÚRSO je mimoriadne dôležité, aby riešenie kreditného rizika a rozdelenia nákladov na zabezpečenie inkasných služieb v prvom rade nenavyšovalo  koncové ceny elektriny alebo plynu pre zraniteľných odberateľov.“ Všetky strany sa po stretnutí zhodli, že rokovania o možnostiach riešenia uvedenej problematiky budú pokračovať.

Share this post