Pracovné rokovanie s HEA

Výmena skúseností slovenského a maďarského regulačného úradu v oblasti ich štrukturálneho a finančného riadenia.

To bola téma pracovného stretnutia predstaviteľov oboch národných regulátorov ÚRSO a HEA, ktoré sa dňa 7. decembra 2017 uskutočnilo na pôde Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave. Slovenskú delegáciu viedol podpredseda úradu Jozef Mihok, maďarskú viceprezident HEA pre medzinárodné styky Attila Nyikos. Na stretnutí si obe strany vymenili praktické skúsenosti o spôsoboch organizovania, riadenia, či financovania činnosti oboch úradov. Viceprezident HEA Attila Nyikos v tejto súvislosti  okrem iného uviedol, že v Maďarsku vládne celospoločenská zhoda na tom, že národný regulátor musí byť silný, preto nesmie byť finančne podhodnotený. Podpredseda ÚRSO Jozef Mihok zdôraznil, že v záujme udržania transparentnosti a nezávislosti regulačných úradov je nevyhnutné zabezpečiť ich odborníkom optimálne pracovné podmienky. Obe strany ocenili otvorenú diskusiu, ktorá sa týkala najmä histórie oboch regulačných úradov, ich právneho statusu, spôsobu financovania a oblasti medzinárodnej spolupráce. Rokovania sa za úrad tiež zúčastnili Slávka Jánošíková, generálna riaditeľka sekcie cenovej regulácie, Štefan Palka, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky a vecnej regulácie, Marian Záhora, riaditeľ odboru medzinárodnej spolupráce, Ivan Zachar, riaditeľ odboru analýz a koncepcií,  Jaroslava Devečková z tohto istého odboru v Martine, Vasil Demjan, riaditeľ odboru legislatívy a právnej agendy a Magdaléna Čačaná tiež z odboru legislatívy a právnej agendy. Na záver stretnutia sa zúčastnení dohodli na pokračovaní rokovaní v tejto oblasti.

Share this post