Harmonogram cenových rozhodnutí v elektroenergetike

Časový plán je vypracovaný po prvýkrát v histórii ÚRSO, cieľom je zefektívniť a stransparentniť proces vydávania cenových rozhodnutí na rok 2018.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví predpokladá, že regulované subjekty budú v najbližšom období predkladať cenové návrhy na zmenu ceny elektriny pri výkone jednotlivých regulovaných činností. Vyplýva to zo zmeny aritmetického priemeru denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, produktu F PXE SK BLCal-t v eurách na jednotku množstva elektriny za obdobie od 1. januára roku 2017 do 30. júna roku 2017. Predseda úradu Ľubomír Jahnátek v tejto súvislosti rozhodol o vypracovaní harmonogramu vydávania cenových rozhodnutí v odvetví elektroenergetika na rok 2018. „Uvedený harmonogram obsahuje zoznam regulovaných subjektov s presným časovým harmonogramom postupu prípravy a vydávania jednotlivých cenových rozhodnutí a zoznam zodpovedných zamestnancov za jednotlivé typy cenových rozhodnutí. Za týmto účelom som tiež zriadil mimoriadnu pracovnú skupinu zloženú zo zamestnancov úradu,“ vysvetlil predseda úradu. Členovia pracovnej skupiny sú prioritne poverení vykonávaním činností vyplývajúcich z harmonogramu. Ako ďalej Ľubomír Jahnátek zdôraznil, takýto harmonogram je vypracovaný po prvýkrát v histórii ÚRSO, cieľom je významné zefektívnenie a stransparentnenie procesu vydávania cenových rozhodnutí.

Share this post