ÚRSO opravuje zavádzajúce tvrdenia o cenách elektriny

ÚRSO ako odborný úrad nekomentuje vyjadrenia politikov, aj na základe žiadostí odbornej verejnosti však musí opraviť zavádzajúce tvrdenia ústavneho činiteľa o „jednej z najdrahších cien elektrickej energie v celej Európskej únii“. Podľa údajov Eurostatu totiž slovenské domácnosti platia za elektrickú energiu výrazne menej ako je priemer v EÚ. A to dokonca napriek tomu, že v účtoch za elektrinu už majú zarátanú aj podporu výroby zelenej energie, kým v niektorých iných krajinách EÚ je táto podpora financovaná cez iné dane.  To isté platí aj pre podnikateľov, podľa aktuálnych údajov Eurostatu sú priemerné ceny elektriny pre slovenský priemysel od roku 2014 nižšie než je v priemer v celej EÚ.

ÚRSO považuje zavádzajúce tvrdenia pri tak citlivej téme za nezodpovedné, najmä v čase keď  cena silovej elektriny na trhoch skutočne dlhodobo rastie a ÚRSO momentálne pracuje na tom, aby  pri maximálnom využití regulačných nástrojov dokázal zabezpečiť optimálne koncové ceny energií pre slovenské domácnosti a podnikateľov, samozrejme v mantineloch, ktoré umožňuje platná legislatíva a pri zohľadnení oprávnených požiadaviek všetkých účastníkov trhu.

 

Share this post