Výberová komisia navrhla nových podpredsedov

Predseda ÚRSO akceptuje výsledok výberového konania, vláde SR zrejme navrhne za podpredsedov regulačného úradu Jozefa Mihoka a Milana Kubalu.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví bude mať dvoch nových podpredsedov. Na základe výberového konania zo dňa 13. septembra 2017 by sa nimi mali stať Jozef Mihok a Milan Kubala. „Zákon mi ukladá do 90 dní od nástupu do funkcie podať vláde návrh kandidátov na podpredsedov. Pravdepodobne sa s víťazmi výberového konania stotožním a budúci týždeň ich zrejme predložím vláde na schválenie. Vzhľadom na to, čo uviedla komisia vo svojej zápisnici, mali by to byť dobrí kandidáti,“ povedal predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek.

Na dva podpredsednícke posty sa na základe medializovanej verejnej výzvy ÚRSO prihlásili celkovo traja kandidáti. Medzi požadované kvalifikačné predpoklady patrilo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického, ekonomického alebo právnického zamerania a najmenej desať rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe, alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii alebo vysokoškolské vzdelanie III. stupňa technického, ekonomického alebo právnického zamerania a najmenej sedem rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii.

Vo výberovom konaní kandidátov posudzovala osemčlenná komisia, v ktorej mali okrem úradu svojich zástupcov aj Ministerstvo hospodárstva SR, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), Republiková únia zamestnávateľov, Klub 500 a Združenie miest a obcí Slovenska. Výberová komisia plne zastupovala odbornú verejnosť a zároveň bola zárukou transparentnosti celého procesu. Predsedom výberovej komisie bol Otto Nevický z AZZZ. „Všetko si riadil predseda výberovej komisie. Myslím si, že komisia sa rozhodovala na základe svojich predstáv a vybrali tých najlepších,“ konštatoval Ľubomír Jahnátek.

Predseda ÚRSO sa rozhodol ísť nad rámec zákona a vyhlásiť výberové konanie na post svojich podpredsedov preto, aby sa na čelo úradu dostali kvalifikovaní ľudia, ktorí dokážu presvedčiť o svojich kvalitách výberovú komisiu a následne aj verejnosť. „Rozhodol som, že si nebudem vyberať podpredsedov z okruhu ľudí, ktorých v tejto brandži poznám. Nech dostanú príležitosť ďalší, preto som sa rozhodol urobiť výberové konanie,“ zdôraznil Ľubomír Jahnátek.

Share this post