Rokovanie s Klaus-Dieter Borchardtom

Predseda úradu Ľubomír Jahnátek prijal 3.augusta 2017 v budove úradu v Bratislave zástupcu Európskej komisie Klaus-Dieter Borchardta. Bolo to zároveň jeho prvé oficiálne medzinárodné rokovanie vo funkcii predsedu úradu.

Stretnutie na najvyššej úrovni sa uskutočnilo na základe žiadosti Európskej komisie (EK). Dôvodom bolo vzájomné oficiálne zoznámenie sa novovymenovaného predsedu úradu s riaditeľom odboru pre interný trh generálneho riaditeľstva EK a tiež prediskutovanie aktuálnych otázok. Klaus-Dieter Borchardt na stretnutí privítal Ľubomíra Jahnátka v rodine regulátorov a zdôraznil, že sa teší na vzájomnú spoluprácu. Predseda úradu zase pripomenul pozitívum aktuálnych zmien v oblasti legislatívy na Slovensku, ktoré súvisia s novelou zákona o regulácii. „Došlo k oddeleniu funkcie predsedu úradu a predsedu regulačnej rady, ktorá je odvolacím orgánom úradu a ktorej predsedu menuje na návrh regulačnej rady prezident republiky, čo prinesie do budúcnosti veľa pozitív pre nezávislosť a trasparentnosť úradu,“ zdôraznil Ľubomír Jahnátek. Predseda úradu tiež podrobne vysvetlil predstaviteľovi EK detaily zmien novej verzie zákona tak, aby nebol odkázaný na sprostredkované a často nekorektné informácie. Obaja predstavitelia tiež diskutovali o konkrétnych postupoch pri schvaľovaní cenových návrhov. „Proces konania úradu v cenovej regulácii sa do budúcnosti sprehľadní, nakoľko cenový návrh bude musieť obsahovať aj vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov,“ podotkol v tejto súvislosti Ľubomír Jahnátek. Obaja predstavitelia si tiež vymenili názory na prístup k regulácii cien pre koncových spotrebiteľov, implementáciu sieťových predpisov EÚ v plynárenstve, či zapojenie úradu do práce v medzinárodných štruktúrach. „Ohľadom otázky väčšieho zapojenia úradu do medzinárodnej spolupráce vidím problém aj v nízkom rozpočte úradu,“ zdôraznil predseda úradu s tým, že keď si porovnal rozsah úloh, ktoré úrad musí vykonávať s vyčlenenými financiami, sám bol prekvapený, ako nízko je rozpočet nastavený. Na záver sa obaja predstavitelia zhodli na potrebe preferovať do budúcnosti otvorený dialóg a riešenie problémov na odbornej úrovni.

Share this post