Úrad zorganizoval workshop na Ukrajine

„Unbundling distribučných spoločností“ bola téma odborného workshopu, ktorý sa pod záštitou ÚRSO uskutočnil 22.06.2017 v sídle ukrajinského Národného regulačného orgánu pre energetiku a verejné služby (NEURC) v Kyjeve. Úrad tak opäť potvrdil, že vďaka bohatým skúsenostiam je schopný efektívne viesť Ukrajinu celým procesom reformy trhu s elektrinou.

Odborné prezentácie súvisiace s problematikou unbundlingu pripravili experti úradu a prizvaní odborníci z oblasti energetiky. Samotný workshop bol pritom súčasťou spoločného twinningového projektu pod názvom „Podpora národného regulačného orgánu pre energetiku a verejné služby v procese reformy trhu s elektrinou na Ukrajine,“ ktorý úrad úspešne napĺňa už od marca 2016.

Prezentácie pokrývali komplexne celú problematiku. Právni experti sa napríklad zamerali na špecifiká unbundlingu podľa príslušnej európskej legislatívy. Načrtli históriu vývoja slovenskej energetiky a procesu unbundlingu,  porovnali situáciu s inými krajinami EÚ, najmä s ČR, Poľskom a Maďarskom. Ukrajinskej strane tiež vysvetlili postavenie jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou po aplikácii unbundlingu a zdôraznili postavenie a kompetencie úradu.  Iná prezentácia zase rozoberala realitu a perspektívy vývoja distribučiek po realizácii unbundlingu, pričom sa uvádzali praktické príklady a problémy, s ktorými sa muselo Slovensko v tejto oblasti od januára 2005 vyrovnať.  Napríklad potreba zmeny myslenia ľudí, najmä čo sa týka zdieľania spoločných odborných diskrétnych informácií, ktoré po procese unbundlingu už nebude možné. Ďalšie príspevky sa týkali programu súladu v distribučných spoločnostiach, SLA zmlúv, kontroly RAB,  medzinárodných  vzťahov, či pozitív i rizík vyplývajúcich z unbundlingu . Dve prezentácie si pripravila aj ukrajinská strana, predseda NEURC Dmytro Vovk napríklad porovnával prístupy pri oceňovaní majetku v EÚ a na Ukrajine. „Týmto jednodňovým workshopom  napĺňame ďalší čiastkový krok v našom úsilí o reformovanie ukrajinskej energetiky. Potvrdzuje sa, že úrad je schopný viesť Ukrajinu celým procesom reformy, efektívne radiť jej odborníkom a upozorňovať aj na chyby, nakoľko má bohaté skúsenosti,“ zdôraznil podpredseda úradu Miroslav Čelinský. „Na workshope sme vysvetľovali mimoriadne náročný proces unbundlingu, hovorili o kreovaní trhu s elektrinou, o vytvorení  pravidiel pre unbundling, definovaní jeho kompetencií a vzťahov, o kontrolách celého procesu, aplikácii výsledkov unbundlingu v praxi, či o tom, ako o problematike vhodne informovať odbornú i laickú verejnosť. Teda o tom, čím si Slovenská republika prešla pred viac ako desiatimi rokmi a nebola to ľahká cesta. Verím, že ukrajinská strana pri nespornej šikovnosti svojich expertov využije naše skúsenosti a dokáže sa zároveň poučiť z našich chýb,“ zdôraznil Miroslav Čelinský.  Ukrajinskú stranu viedol na workshope predseda NEURC Dmytro Vovk, ktorý znova ocenil doterajšiu spoluprácu oboch regulátorov. „Zdôrazňujem, že si veľmi dobre uvedomujeme dôležitosť zvládnutia procesu unbundlingu pre celý proces reforiem energetiky na Ukrajine. Preto je pre nás tento workshop mimoriadne dôležitý,“ povedal Vovk.  O podujatie bol značný záujem aj medzi odbornou verejnosťou o čom svedčí plná sála a množstvo otázok, ktoré slovenská strana dostávala. Všetky boli vyčerpávajúco zodpovedané.

Samotný twinningový projekt pod patronátom EÚ trvá 24 mesiacov. Jeho cieľom je podporiť úsilie ukrajinskej strany pri reformách v energetike, pričom sa vychádza z poznatkov slovenského národného regulátora a osvedčených európskych postupov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post