Eurostat o cenách energií pre slovenské domácnosti

Napriek rôznym povinným poplatkom (napríklad podpora OZE), ktoré iné krajiny EÚ nemajú vždy zarátané v koncových cenách energií, slovenské domácnosti aj tak platia za elektrickú energiu výrazne menej ako je priemer v EÚ, menej platia aj za plyn.

Ceny elektrickej energie pre odberateľov v domácnostiach sú definované nasledovne - priemerná cena v €/100kWh vrátane daní a odvodov platných pre prvý polrok každého roka pre stredných odberateľov v domácnosti (ročná spotreba medzi 2500 a 5000 kWh).

Ceny zemného plynu pre odberateľov v domácnostiach sú definované nasledovne - priemerná cena zemného plynu v €/GJ vrátane daní a odvodov platných pre prvý polrok každého roka pre stredných odberateľov v domácnosti (ročná spotreba medzi 20 a 200 GJ).

Uvedená cena za elektrinu a plynu v grafoch ukazuje cenu účtovanú koncovým odberateľom.

Graf č.1: (zdroj údajov: EUROSTAT)

Priemerná cena elektriny v € za 100 kWh vrátane daní a odvodov platných pre druhý polrok každého roka pre stredných odberateľov v domácnosti (ročná spotreba medzi 2500 a 5000 kWh).

 

Graf č.2: (zdroj údajov: EUROSTAT)

Priemerná cena zemného plynu v € za GJ vrátane daní a odvodov platných pre prvý polrok každého roka pre stredných odberateľov v domácnosti (ročná spotreba medzi 20 a 200 GJ).

 

Share this post