Spoločné rokovanie ÚRSO a ERÚ

Podpredseda úradu Miroslav Čelinský a poverení zamestnanci sa stretli so zástupcami českého národného regulátora (ERÚ). Témou rokovaní v sídle úradu v Bratislave bola problematika možností zabezpečenia (hedžingu) na hranici ponukových zón Českej republiky a Slovenskej republiky podľa NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít. Obe strany si na niekoľkohodinovom rokovaní vymenili vzájomné skúsenosti a pohľady na možnosti vzájomnej spolupráce v tejto oblasti. Zástupcovia ÚRSO a ERÚ sa dohodli, že po koordinácii vzájomných stanovísk, vydajú v blízkej dobe k problematike spoločné stanovisko.

Share this post