Delegácia poradcov českej vlády na úrade (fotogaléria)

„Konkrétne fungujúce vzorce v praxi jednotnej regulácie sieťových odvetví na národnej úrovni v členských štátoch Európskej únie“, taká bola ústredná téma pracovnej návštevy poradcov Úradu vlády Českej republiky na úrade 28. marca 2017 v Bratislave.

Česká vláda plánuje v horizonte piatich-šiestich rokov maximálne zefektívniť činnosť  národného regulačného úradu v Českej republike, k čomu majú jej poradcovia pripraviť príslušnú štúdiu. V rámci tejto úlohy sa okrem analýzy činnosti nemeckého národného regulátora Bundesnetzagentur,  rozhodli poradcovia čerpať aj zo skúseností slovenského regulátora. Česká delegácia poradcov v zložení Martin Kloz, Jaroslav Šulc, Ľubomír Petružela a Radek Soběhart sa na úrade zaujímala o témy ako história založenia ÚRSO, jeho celková činnosť, nástroje regulácie a perspektívy medzinárodnej spolupráce. Experti úradu pod vedením jeho podpredsedu Miroslava Čelinského pripravili na požadované témy podrobné prezentácie. Českí hostia sa následne v živej diskusii zaujímali najmä o motívy pre založenie úradu v minulosti,  a tiež o zabezpečenie nezávislosti, transparentnosti a financovania úradu. Obe strany sa nevyhli ani téme cien energií na Slovensku v turbolentnom januári 2017, ako i súčasnej situácii na úrade v jeho v prechodnom období.

Českých hostí mimoriadne zaujímala aj problematika právneho ukotvenia regulačných nástrojov, detaily cenovej regulácie, tvorby poplatkov, určovania sankcií a ochrany spotrebiteľa a tiež perspektíva spolupráce úradu v rámci EÚ. Na všetky otázky dostali od expertov úradu vyčerpávajúce odpovede. Českí poradcovia na záver zdôraznili, že slovenský úrad je popri nemeckom národnom regulátorovi pre nich významným zdrojom teoretických i praktických skúseností do budúcnosti. „Myslím si, že pri súčasných úvahách o viacrýchlostnej Európe, o Európe, ktorá sa bude viac diferencovať, budú  naše výzvy, problémy a spôsoby ich riešenia pre nás do istej miery spoločné,“ zdôraznil na záver stretnutia poradca predsedu vlády ČR Ľubomír Petružela.

 

 

 

Share this post