Úrad na seminári v Kyjeve

Odborníci úradu sa 24.marca 2017 v Kyjeve zúčastnili reprezentatívneho semináru pod názvom: „Pripojovacie poplatky, kroky k zlepšeniu“. Témou seminára bolo zavádzanie pripojovacích poplatkov do distribučných sústav v transformujúcej sa ukrajinskej energetike a celé podujatie bolo súčasťou twinningového projektu, v rámci ktorého Európska únia v zastúpení odborníkov z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, pomáha už vyše roka na Ukrajine reformovať trh s elektrinou.

Seminár organizoval ukrajinský národný regulátor (NEURC) pod vedením jeho predsedu Dmytro Vovka a zúčastnilo sa ho, okrem delegácie Zastúpenia EÚ na Ukrajine a poslancov ukrajinského parlamentu, aj viac ako sto pozvaných odborníkov zo všetkých oblastí ukrajinskej energetiky a ekonomiky.

Úrad na seminári reprezentovali jeho pracovníci Jaroslav Ranto, Richard Ružička, Ivan Zachar a Ján Kimák. Zástupcovia slovenského regulátora sa na seminári vo svojich prezentáciách zamerali na teoretické a praktické skúsenosti úradu pri zavádzaní pripojovacích poplatkov na Slovensku v minulosti i pri súčasnej tvorbe cien za pripojenie do distribučných sústav. Upozornili pritom aj na problémy, ktoré vznikajú pri aplikácii pripojovacích poplatkov v praxi. Veľký záujem ukrajinských odborníkov vzbudila prezentácia o možnostiach tvorby vlastných pravidiel jednotlivých členských krajín EÚ pri rešpektovaní platnej európskej legislatívy a pri zachovaní spravodlivého, transparentného a nediskriminačného prístupu voči odberateľom elektriny. Ako zdôraznil predseda ukrajinského regulátora Dmytro Vovk, slovenskí experti poskytli ukrajinskej strane cenné rady v čase, keď je téma transformácie trhu s elektrinou na Ukrajine podľa európskych pravidiel mimoriadne citlivou, nielen odbornou, ale aj spoločenskou a politickou témou.

Seminár „Pripojovacie poplatky, kroky k zlepšeniu“, bol pre našich expertov súčasťou pokračujúcej práce na twinningovom projekte s Ukrajinským národným regulačným orgánom pre energetiku a verejné služby (NEURC). Táto prelomová udalosť pre ukrajinskú energetiku má názov: „Podpora národného regulačného orgánu pre energetiku a verejné služby v procese reformy trhu s elektrinou na Ukrajine.“

Share this post