Úrad pripomína povinnosť oznámenia

Úrad upozorňuje výrobcov elektriny s právom na podporu, aby nezabudli na povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. a oznámili úradu a zároveň aj prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uplatnenie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) uvedeného zákona, vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny na rok 2018.

Share this post