Aktuálne oznámenie pre odberateľov

Všetky cenové rozhodnutia, ktoré úrad vydá podľa novej vyhlášky o elektrine a novej vyhlášky o vode pre regulované subjekty sú účinné od 1. januára 2017.

Pre všetkých odberateľov platia nové ceny, ktoré budú na úrovni roku 2016 a sú uplatňované od 1. januára 2017.

Úrad žiada dodávateľov elektriny, aby do termínu splatnosti novej výšky preddavkových platieb, nežiadali príslušného distribútora o prerušenie dodávky elektriny odberateľom z dôvodu neuhradenia už zaslanej faktúry s pôvodnou výškou preddavkových platieb na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie.

V krátkom čase úrad vydá podrobnejšie usmernenia pre odberateľov.

 

Share this post