Úrad oznamuje

Až do vymenovania nového predsedu úradu a zároveň predsedu Regulačnej rady zastupuje predsedu úradu v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda úradu Miroslav Čelinský.

Predsedu Regulačnej rady v rozsahu jeho práv a povinností zastupuje podpredseda Regulačnej rady Radoslav Naništa.

 

Share this post