Tlačová správa

Predseda úradu Jozef Holjenčík podáva ako súkromná osoba v súvislosti s nepravdivými tvrdeniami trestné oznámenie na Dennik N: „Dňa 3.2.2017 bol na webovej stránke www.dennikn.sk publikovaný článok, ktorého súčasťou bola aj nahrávka, na ktorej je záznamovým zariadením neoprávnene zachytená a širokej verejnosti sprístupnená diskusia niekoľkých osôb. Redaktorka celkovým kontextom predmetného článku navodzuje v bežnom čitateľovi nepravdivý dojem, že sa dopúšťam podvodného konania v súvislosti s výkonom činnosti predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Predmetný článok a tvrdenia v ňom obsiahnuté považujem za plne spôsobilé vyvolať difamačné účinky voči mojej osobe. Tvrdenia zverejnené v článku a neoprávnene cez zvukový záznam, považujem za absolútne zavádzajúce, neoprávnene útočiace na moju osobu a zasahujúce do môjho ústavného práva na ochranu osobnosti , občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, vrátane práva na česť v odborných kruhoch a vážnosti postavenia, ktoré mi vyplýva z titulu výkonu funkcie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Share this post