Tlačová správa

Úrad po konzultácii s distribučnými spoločnosťami dnes úspešne ukončil proces vypracovania novej vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike.  Ešte dnes úrad vyhlášku odošle na stálu pracovnú komisiu Legislatívnej rady vlády SR.

Share this post