Demagógia poslanca Matoviča

Úrad zdôrazňuje, že nedovoľuje nárast povolených výnosov z regulovaných činností jednotlivým prevádzkovateľom distribučných sústav.

Bohužiaľ, pán poslanec-analytik Matovič dnes občanov hrubo zavádzal, pravdepobne rátajúc s tým, že verejnosť a médiá ho nedokážu skontrolovať. V skutočnosti v roku 2017 odberateľom SSE-D žijúcim v bytoch (byt 50 m²) oproti roku 2016 klesnú náklady o 15,02 %.  Vo väčších bytoch (byt 70 m²)  oproti roku 2016 klesnú náklady o 14,02 %  - pozri nasledujúce tabuľky:
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa chce zároveň poďakovať poslancovi Igorovi Matovičovi za to, že na dnešnej tlačovej besede vyzdvihol prácu Úradu. Ako upozornil, Úrad výrazne znížil prevádzkovateľom distribučných sústav povolené náklady na straty v zariadeniach. To má výrazný vplyv aj na možnosť tlačiť povolené výnosy regionálnym prevádzkovateľom distribučných sústav nadol, čo sa musí prejaviť aj v súbore konečných poplatkov za distribúciu. Skrátka, znamená to menej zisku pre distribučky, viac ušetrenia pre slovenských odberateľov.  

Dôležité dátumy:   
30. nov. 2016 – úrad ohlásil zníženie nákladov na dodávku elektriny pre slovenské domácnosti  o 4,30%, neustále pritom upozorňuje, že ide o priemerné hodnoty

1. januára 2017 – v platnosti nová legislatíva - vyhláška zavádza novú štruktúru taríf a mení váhu fixnej a variabilnej zložky v cene dodávky elektriny

zač. jan 2017 – na úrad prichádzajú podnety od odberateľov  Stredoslovenskej energetiky – distribúcia (najmä samosprávy s predimenzovanou rez. kapacitou) na abnormálny nárast fixnej zložky

19. jan. 2017 - úrad začal cenové konanie voči SSE-D

25.jan. 2017 - úrad novými rozhodnutiami v tarifách, ktorých aplikácia pôvodne spôsobila nárast platieb, vracia ceny na úroveň roku 2016 tak, ako to umožňuje platná legislatíva a štandardné faktory ako medziročný rozdielny tok elektriny a neustále sa meniaca konfigurácia sústavy.

Úrad zároveň stále apeluje na občanov, aby sa podrobne zaujímali o to za čo, komu a v akej výške platia a ako môžu svoje náklady za energie ešte znížiť. Úrad bude verejnosť o ďalšom vývoji nákladov na energie, ktoré reálne platia podľa rozhodnutí úradu, v priebehu roka priebežne informovať.   

 

Share this post